Bảo mật nhà cái AE88

Bảo mật thông tin là một trong những yếu tố quan trọng nhất của bất kỳ trang web nhà cái nào, bao gồm AE88. Nhà cái AE88 hiểu rằng sự an toàn và bảo mật của thông tin cá nhân và tài khoản người chơi là rất quan trọng.

AE88 sử dụng các biện pháp bảo mật tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản người chơi. Tất cả thông tin giao dịch được mã hóa bằng công nghệ SSL và chỉ có những người được cấp phép mới có quyền truy cập vào thông tin này.

AE88 cũng có một chính sách rõ ràng về việc sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của người chơi. Nhà cái không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người chơi với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người chơi.

Tất cả tài khoản người chơi cũng được bảo vệ bằng mật khẩu mạnh. AE88 khuyến nghị người chơi sử dụng mật khẩu dài và phức tạp và thay đổi mật khẩu thường xuyên để bảo vệ tài khoản